Wózki widłowe

Operator wózków widłowych (podnośnikowych)

/KURSY CZASOWO ZAWIESZONE/

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Do operowania wózkami widłowymi uprawnia zaświadczenie o ukończeniu kursu. Aby je uzyskać należy:

– Mieć ukończone 18 lat,
– Ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w Ośrodku Szkolenia,
– Zdać egzamin teoretyczny i praktyczny w Ośrodku Szkolenia.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji i uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi z mechanicznym układem podnoszenia:

– Naładownymi
– Unoszącymi
– Podnośnikowymi
– Ciągnikowymi

Kierowca Operator Wózków Jezdniowych z mechanicznym układem podnoszenia
Czas trwania szkolenia: 67 godz zajęć w zakresie:

  1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
  2. Budowa wózka
  3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami
  4. Czynności operatora w czasie pracy z wózkami
  5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  6. Wiadomości z zakresu bhp
  7. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków
  8. Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych
  9. Wiadomości o Dozorze Technicznych

Wydajemy zaświadczenia wg. wzoru MEN. Na życzenie kursantów istnieje także możliwość zorganizowania egzaminu przed komisją UDT.

W cenie kursu: 52 godziny zajęć teoretycznych, 15 godzin zajęć praktycznych, materiały dydaktyczne, egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny, zaświadczenie o ukończeniu kursu.