Kwalifikacja wstępna w ramach przewozu osób

(DLA KATEGORII D, D+E, D1, D1+E PRAWA JAZDY)

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Kwalifikacji wstępnej podlega kierowca, który po raz pierwszy uzyskał prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r. i chce wykonywać transport drogowy.

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 280 godzin. Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu kierowca jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe. Uwaga: kierowca powinien przystąpić do badań lekarskich i psychologicznych w celu orzeczenia braku przeciwwskazań zdrowotnych / psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy po ukończeniu kursu, a przed wydaniem świadectwa. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku z wykorzystaniem platformy e-learning oraz w formie wykładów. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym i na płycie poślizgowej prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów marki MAN. Zajęcia na płycie poślizgowej odbywają się na lotnisku Bednary (k / Poznania) – zapewniamy transport. Zajęcia na symulatorze odbywają się w ODTJ przy ul. Fordonskiej 116 w Bydgoszczy.

W cenie kursu:

– 195 godzin zajęć teoretycznych szkolenia podstawowego,
– 65 godzin zajęć teoretycznych szkolenia specjalistycznego,
– 16 godzin zajęć praktycznych specjalistycznego szkolenia w ruchu drogowym,
– 4 godziny zajęć praktycznych szkolenia specjalistycznego z jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub w symulatorze,
– materiały dydaktyczne,
– egzamin państwowy.

Cena kursu

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego, który obejmuje:

– test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
– test specjalistyczny- 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.

Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 45 minut, pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba która udzieliła minimum 16 poprawnych odpowiedzi w teście podstawowym i 5 poprawnych odpowiedzi w teście specjalistycznym.
Testy na kwalifikację wstępną (wymaga rejestracji)

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie bloku programowego przewozu osób (dla kat. D1, D1 + E, D i D + E) i zamierza wykonywać przewóz rzeczy pojazdami samochodowymi z zakresu kategorii C1, C1 + E, C, C + E obowiązany jest odbyć kwalifikację wtępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną przewozu rzeczy.

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią