Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w ramach przewozu rzeczy

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego przewozu osób (dla kat. D1, D1 + E, D i D + E) i zamierza wykonywać przewóz rzeczy pojazdami samochodowymi z zakresu kategorii C1, C1 + E, C, C + E obowiązany jest odbyć kwalifikację wtępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną przewozu rzeczy.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 35 godzin. Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu kierowca jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe.

W cenie kursu:

– 32,5 godziny specjalistycznych zajęć teoretycznych,
– 2,5 godzin specjalistycznych zajęć praktycznych w ruchu drogowym dla kategorii C, C+E, C1,C1+E,
– materiały dydaktyczne,
– egzamin państwowy.

Cena kursu

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku z wykorzystaniem platformy e-learning oraz w formie wykładów. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów MAN TGL 12.240.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego który obejmuje 10 specjalistycznych pytań w zakresie przewozów realizowanych w ramach prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 15 minut, pozytywny wynik uzyskuje osoba, która udzieliła minimum 5 poprawnych odpowiedzi.

Testy na kwalifikację wstępną (wymaga rejestracji)

Kierowca, który posiadał prawo jazdy kategorii D, ukończył kurs w zakresie przewozu osób i uzyskał prawo jazdy kat C lub C1 po dniu 10 września 2009r. zobowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią