Kwalifikacja wstępna przyspieszona w ramach przewozu osób

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy ustawodawca przewidział przyspieszoną procedurę uzyskiwania uprawnień do wykonywania przewozu drogowego w postaci kwalifikacji przyspieszonej. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach przewozu osób mogą odbyć osoby które uzyskały prawo jazdy kat. D po 10.09.2008 a także osiągnęły wymagany wiek:
– 21 lat w przypadku przewozu drogowego pojazdami odpowiadającymi kat. D1 lub D1 +E prawa jazdy jeśli przewóz osób będzie wykonywany na regularnych liniach do 50 km,
– 23 lat w przypadku przewozu drogowego w ramach kategorii D lub D +E prawa jazdy.

Kierowca uzyskuje kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy w ramach bloku programowego dla kategorii D1, D1 + E, D i D + E prawa jazdy (a więc w zakresie przewozu osób).

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 140 godzin. Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu kierowca jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku z wykorzystaniem platformy e-learning oraz w formie wykładów. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym i na płycie poślizgowej prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów marki MAN. Zajęcia na płycie poślizgowej odbywają się w ODTJ przy ul. Fordonskiej 116 w Bydgoszczy .

W cenie kursu:

– 130 godzin zajęć teoretycznych,
– 8 godzin zajęć praktycznych specjalistycznego szkolenia w ruchu drogowym,
– 2 godziny zajęć praktycznych szkolenia specjalistycznego z jazdy w warunkach specjalnych,
– materiały dydaktyczne,
– egzamin państwowy.

Cena kursu

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego, który obejmuje:

– test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
– test specjalistyczny- 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.

Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 45 minut, pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba która udzieliła minimum 16 poprawnych odpowiedzi w teście podstawowym i 5 poprawnych odpowiedzi w teście specjalistycznym.
Testy na kwalifikację wstępną (wymaga rejestracji)

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie bloku programowego przewozu osób (dla kat. D1, D1 + E, D i D + E) i zamierza wykonywać przewóz rzeczy pojazdami samochodowymi z zakresu kategorii C1, C1 + E, C, C + E obowiązany jest odbyć kwalifikację wtępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną przewozu rzeczy.

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią