Usługi dla Firm Transportowych

  Świadczymy usługi z zakresu :

 1. Rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców na podstawie danych z wykresówek, kart kierowców, tachografów cyfrowych,
 2. Rozliczanie diet w transporcie krajowym i międzynarodowym,
 3. Rozliczanie płac minimalnych w krajach UE,
 4. Wykaz wykroczeń kierowców z danego okresu ( ITD oraz PIP ),
 5. Wykaz normy czasu pracy – podsumowanie czasu pracy kierowcy,
 6. Monitorowanie wykroczeń dla KRETPD,
 7. Doradztwo dla kierowców w czasie realizowania przewozów,
 8. Szkolenia kierowców w zakresie popełnianych błędów,
 9. Doradztwo ADR,
 10. Szkolenia kierowców – BHP,
 11. System monitorowania drogowego – PUESC,
 12. Sczytywanie kart kierowców, tachografów cyfrowych w terminach zgodnych z aktami prawnymi.

 

Kontakt – Tomasz Ostrówka 600 722 926