Sczytywanie kart kierowców i tachografów

SZKOLENIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO W FIRMACH

  1. Rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców z wykresówek, kart kierowców i tachografów cyfrowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
  2. Rozliczanie diet w transporcie krajowym i międzynarodowym kierowców.
  3. Wykaz wykroczeń kierowców z danego miesiąca.
  4. Tygodniowe podsumowanie pracy kierowcy – normy czasu pracy.
  5. Szkolenia kierowców w zakresie popełnianych błędów.
  6. Doradztwo telefoniczne dla kierowców.

Kontakt bezpośredni – Tomasz Ostrówka 600 722 926

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!