Program 4Trans – firmy Inelo.

Pracujemy na prestiżowym programie 4Trans. Jako program do rozliczanie czasów pracy kierowców pozwala na sprawne działanie w oparciu o dane pozyskane z kart, wykresówek i tachografów.

Moduł umożliwia:

  1. Rozliczanie czasu pracy w krajach UE,
  2. Tworzenie pełnej ewidencji wraz z uwzględnieniem nieobecności pracownika,
  3. Rozliczanie kosztów diet i ryczałtów za noclegi z tytułu delegacji,
  4. Weryfikacja naruszeń czasu pracy zgodnie z wytycznymi PIP,
  5. Rozliczanie ryczałtów za dodatkowe składniki wynagrodzenia,
  6. Pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Inspekcji Pracy.