Czasy pracy kierowców – szkolenia

SZKOLENIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO W FIRMACH

Prowadzimy szkolenia w zakresie czasu pracy kierowców i obsługi tachografów cyfrowych i analogowych. Zajęcia odbywają się u nas w ośrodku szkolenia lub bezpośrednio w firmach transportowych.

Czas pracy kierowców to szczególna tematyka w transporcie drogowym, która jest związana  bezpośrednio z kondycją finansową firmy. Nieprawidłowo przeszkolony kierowca lub kierowca, który nie posiada wiedzy o czasie pracy i prawidłowym operowaniu tachografem, może przyczynić się do wysokich kar związanych z kontrolą ITD lub PIP.

W przypadku współpracy z firmą transportową związaną z analizą czasów pracy kierowców szkolenia w pakiecie.

Kontakt bezpośredniTomasz Ostrówka 600 722 926

ZAPRASZAMY DO WSPÓLPRACY !!!