BHP/PPOŻ

SZKOLENIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO W FIRMACH

Przedstawiamy kompleksową ofertę szkoleń BHP (zewnętrzna służba BHP) dla firm.

Wygodnym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej może okazać się najtańszą i najefektywniejszą formą strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Podejmując współpracę, zawsze poznajemy specyfikę działalności każdego przedsiębiorstwa. Indywidualne traktowanie firm daje możliwość efektywnego wprowadzenia bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy. Przekłada się to na jakość wykonywanej pracy, a tym samym na uzyskanie lepszych wyników finansowych firmy.

Oferta szkoleń:

  1. Szkolenia bhp – wstępne
  2. Szkolenia bhp – okresowe
  3. Szkolenia bhp – pracodawców
  4. Szkolenia bhp – kadra kierownicza
  5. Kompleksowy nadzór bhp w firmie

Kodeks Pracy: Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł

Cennik szkoleń uzależniony jest od ilości osób szkolonych, zakresu szkolenia, oraz miejsca szkolenia.

PPOŻ

  1. Określanie warunków technicznych budynków i ich usytuowanie (sprawdzenie zgodności z projektem),
  2. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa ppoż z planami ewakuacji,
  3. Wyposażenie obiektu w odpowiednie środki gaśnicze i ich oznakowanie,
  4. Wymogi techniczne drogi pożarowej przy obiekcie,
  5. Szkolenia w zakresie ppoż

Starszy specjalista d/s BHP , inspektor d/s PPOŻ – Tomasz Ostrówka 600 722 926