ADR – doradztwo / szkolenia (podstawowy i cysterny)

SZKOLENIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO W FIRMACH

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych m.in. firmy transportowe mają obowiązek wyznaczenia doradcy ADR. ( Ust o Przewozie Towarów Niebezpiecznych art. 15)

Kontrole w firmie oraz drogowe, które mogą wykazać niewłaściwe postępowanie z towarami niebezpiecznymi wiążą się najczęściej z poważnymi sankcjami finansowymi.

Usługi doradcze w tym zakresie pozwolą właścicielom firm na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co wiąże się bezpośrednio z uzyskaniem lepszych wyników finansowych.

Oferta:

  1. Doradztwo i nadzór nad przewożonymi towarami niebezpiecznymi
  2. Prawidłowe oznakowanie sztuk przesyłki i pojazdów
  3. Wyposażenie pojazdów zgodne z ADR
  4. Szkolenie osób wykonujących czynności związane z przemieszczaniem towarów niebezpiecznych
  5. Plan ochrony towarów niebezpiecznych
  6. Raporty powypadkowe
  7. Roczne sprawozdanie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
  8. Przygotowanie dokumentu przewozowego zgodnie z ADR
  9. Czasy pracy kierowców – szkolenia

Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego
w ilościach przekraczających ilości dozwolone odpowiednio
w ADR, RID lub ADN – wysokość kary 2000 zł.

Załadunek, napełnianie lub przewóz towaru niebezpiecznego nieodpowiednim do takiego przewozu środkiem transportu lub w nieodpowiednim urządzeniu transportowym – wysokość kary 3000 zł

Zapakowanie, załadunek lub nadanie towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących pakowania razem do sztuki przesyłki – wysokość kary 3000 zł

Załadunek, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozu – wysokość kary 10 000 zł

Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – wysokość kary 5000 zł

Niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie z wymaganiami planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa – wysokość kary 5000 zł

Cennik ustalany indywidualnie.

Doradca ADR – Tomasz Ostrówka

Kontakt  – 600 722 926