E do C

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii CE należy:

– mieć ukończone 21 lat (lub 18 lat i świadectwo kwalifikacji zawodowej), szkolenie można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.
– posiadać prawo jazdy kategorii C lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie kategorii C prawa jazdy.
– wykonać badanie psychologiczne i lekarskie.
– uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– ukończyć kurs praktyczny w Ośrodku Szkolenia Kierowców, zdać praktyczny egzamin wewnętrzny.
– zdać egzamin praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania zespołem pojazdów kat. CE,
– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).

W celu zapisania się na egzamin państwowy okazujemy w WORD:
– dokument tożsamości,
– Profil Kandydata na Kierowcę,
– poświadczenie uiszczenia opłaty za egzamin.

W cenie kursu: 25 godzin zajęć praktycznych i egzamin wewnętrzny. Naukę jazdy prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów marki MAN TGL 12.240 i 12.250 z przyczepami typu tandem.

Prawo jazdy kategorii CE uprawnia do kierowania:

– zespołem złożonym z pojazdu określonego w kat. C prawa jazdy łącznie z przyczepą / naczepą,
– zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami),
– zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E (pod warunkiem posiadania kat. B),
– zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E – pod warunkiem posiadania kat. D prawa jazdy.