Kategoria B1

(kursy zawieszone)

Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania:

– czterokołowcem – quadem i mikrosamochodem (*)
– motorowerem (**).* czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
– w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
– w przypadku przewozu osób 400 kg;
(do masy własnej nie wlicza się akumulatorów w przypadku napędu elektrycznego; warunki polskiej homologacji wprowadzają ograniczenie mocy do 15 kW)

** motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B1 należy:

– ukończyć 16 lat (szkolenie można rozpocząć trzy miesiące wcześniej),
– posiadać pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych (dotyczy osób nieletnich),
– mieć orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kat. B1,
– uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK),
– odbyć kurs nauki jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz zdać egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki,
– zdać teoretyczny i praktyczny egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Profil Kandydata na Kierowcę można otrzymać po przedłożeniu we właściwym wydziale komunikacji:
– dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport – w przypadku paszportu dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu),
– zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy,
– pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zabierając ze sobą:
– PKK,
– dokument tożsamości,
– potwierdzenie wpłaty za egzamin.

Cena kursu

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

b1-foto