B dla osób niepełnosprawnych

z dysfunkcją kończyn dolnych (UWAGA: zapisy na kurs wstrzymane do odwołania)

Prawo jazdy kategorii B w przypadku osób niepełnosprawnych, uprawnia do kierowania pojazdami i zespołami pojazdów wymienionymi poniżej, pod warunkiem dostosowania pojazdu do rodzaju schorzenia – (kod 107):

– samochodem osobowym, ciężarowym, pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t,
– zespołem pojazdów złożonym z wyżej wymienionego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej (**),
– zespołem pojazdów złożonym z wyżej wymienionego pojazdu oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3500 kg,
– zespołem pojazdów złożonym z wyżej wymienionego pojazdu oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg – jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu przekracza 3500 kg wymagane jest zdanie dodatkowego państwowego egzaminu praktycznego i uzyskanie wpisu z kodem 96 w prawie jazdy,
– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, w tym także w zespole z przyczepą lekką,
– motorowerem (*),
– czterokołowcem.* motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
** przyczepa lekka – przyczepa o DMC do 750 kg

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B należy:

– mieć ukończone 18 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku),
– przejść badanie lekarskie z określeniem kodu ograniczeń w zakresie kierowania pojazdami,
– uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę,
– ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
– zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Szkolenia na prawo jazdy są prowadzone z wykorzystaniem samochodu CITROEN C1, przystosowanym i atestowanym do nauki jazdy osób z dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych. Pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów oraz dwufunkcyjny manipulator umożliwiający przejęcie sterowania hamulcem zasadniczym i pedałem przyspieszenia prawą ręką. Egzamin państwowy dla osób niepełnosprawnych przeprowadzany jest z użyciem pojazdu zapewnianego przez osobę egzaminowaną, w praktyce więc nasi kursanci podchodzą do egzamin korzystając z pojazdu, na którym byli szkolenia.

W cenie kursu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych przewidziane jest 30 godzin nauki teorii i 30 godzin zajęć praktycznych, a także pomoc w dotarciu na zajęcia, materiały dydaktyczne, egzamin wewnętrzny oraz dostarczenie pojazdu na egzamin państwowy.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie następujące dokumenty: – dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– Profil Kandydata na Kierowcę
– potwierdzenie opłaty za egzamin.

W celu uzyskania Profilu na Kandydata na Kierowcę należy przedłożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wydziale komunikacji:
– orzeczenie lekarskie,
– fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-tu lat.

Cena kursu

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią