Kategoria AM

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Facebook Motocyklowego Centrum Szkoleniowego Agora Miraż

(kursy czasowo zawieszone)

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

– motorowerem (*),
– czterokołowcem lekkim (**),
– wyżej wymienionymi pojazdami z przyczepą.* motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 ccm lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
Motorower może być:
– dwukołowy – wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie większej niż 50 ccm lub elektryczny o mocy do 4kW,
– trójkołowy wyposażony w silnik z zapłonem iskrowym o pojemności do 50 ccm, albo inny silnik spalinowy lub silnik elektryczny – o mocy do 4kW** czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg (nie licząc masy akumulatorów w przypadku napędu elektrycznego) i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, wyposażony w silnik:
– o zapłonie iskrowym – o pojemności skokowej nie przekraczającej 50ccm
– inny silnik o spalaniu wewnętrznym bądź silnik elektryczny – moc nie przekracza 4 kW

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM należy:

– mieć ukończone 14 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku).
– przejść badanie lekarskie i uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. AM.
– mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób nieletnich).
– złożyć we właściwym wydziale komunikacji: orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców / opiekunów, zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm i wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy oraz okazać dokument tożsamości.
– uzyskać w wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– z Profilem Kandydata na Kierowcę można zapisać się na kurs nauki jazdy.
– ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.
– z Profilem Kandydata na Kierowcę zapisać się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
– zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny w WORD.

Zapewniamy badania lekarskie na miejscu.
Prowadzimy szkolenie praktyczne z wykorzystaniem pojazdu VOLCANO 50.
W cenie kursu 10 godzin szkolenia teoretycznego, 10 godzin zajęć praktycznych, materiały dydaktyczne i egzamin wewnętrzny.

!UWAGA!
Dokument tożsamości to dowód osobisty lub paszport (w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu).

!UWAGA!
W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:
– dokument tożsamości,
– Profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.

!UWAGA!
Osoby które mają jakąkolwiek inną kategorię prawa jazdy mogą kierować wyżej wymienionymi pojazdami bez konieczności uzyskania kategorii AM.
Osoby które urodziły się do 18.01.1995r i nie posiadają prawa jazdy, mogą kierować bez uprawnień („na dowód osobisty”) wyłącznie motorowerami.
Osoby urodzone 19.01.1995r i później muszą uzyskać prawo jazdy dowolnej kategorii aby móc kierować motorowerami lub czterokołowcami lekkimi.

am_1

GALERIA

O KURSIE O INSTRUKTORZE