Kategoria A1

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Facebook Motocyklowego Centrum Szkoleniowego Agora Miraż

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A1 należy:

– mieć ukończone 16 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku).
– przejść badanie lekarskie i uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. A1.
– mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób nieletnich).
– złożyć we właściwym wydziale komunikacji: orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców / opiekunów, zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm i wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy oraz okazać dokument tożsamości(*).
– uzyskać w wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– z Profilem Kandydata na Kierowcę można zapisać się na kurs nauki jazdy.
– ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.
– z Profilem Kandydata na Kierowcę zapisać się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
– zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny w WORD.
(*) Dokument tożsamości to dowód osobisty lub paszport (w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu).

Zapewniamy badania lekarskie na miejscu. Prowadzimy szkolenie na motocyklu Yamaha YBR 125 (takim samym jak pojazd egzaminacyjny WORD Bydgoszcz dla tej kategorii). W cenie kursu 30 godzin szkolenia teoretycznego, 20 godzin zajęć praktycznych, materiały dydaktyczne i egzamin wewnętrzny.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:
– dokument tożsamości,
– Profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

– motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
– motorowerem (*),
– czterokołowcem lekkim (**),
– wyżej wymienionymi pojazdami z przyczepą.* motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h** czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

GALERIA

O KURSIE O INSTRUKTORZE