Kurs ADR materiały wybuchowe (początkowy i uzupełniający)

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały wybuchowe) przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs ADR podstawowy. Kurs początkowy odbywają kierowcy nie posiadający aktualnych uprawnień do przewozu materiałów wybuchowych, kurs uzupełniający (przedłużający ważność uprawnień) można odbyć w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wygaśnięcie uprawnień.

Zapisz się na kurs

Szkolenie obejmuje specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne, zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1 oraz aktualne regulacje prawne i nowe rozwiązania merytoryczne dotyczące przewozu materiałów wybuchowych. Kurs uzupełniający jako szkolenie okresowe ma na celu powiększenie i uaktualnienie wiedzy z zakresu przewozu drogowego materiałów wybuchowych.

Czas trwania szkolenia wynosi:
– kurs początkowy – 8 godzin dydaktycznych,
– kurs doskonalący – 5 godzin dydaktycznych.

(materiały dydaktyczne i egzamin w cenie kursu)

Kurs kończy się egzaminem składającym się z 15 pytań testowych, czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 45 minut. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1.

Zaświadczenie ADR wydawane jest w języku polskim i angielskim na okres 5 lat (uwaga: kierowca musi odbyć kurs doskonalący w roku poprzedzającym rok w którym upływa termin ważności zaświadczenia ADR). Zaświadczenie obowiązuje we wszystkich krajach objętych Umową ADR tj. we większości państw europejskich.