Kurs ADR cysterny (początkowy i uzupełniający)

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Kurs początkowy odbywają kierowcy nie posiadający aktualnych uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, kurs uzupełniający (przedłużający ważność uprawnień) można odbyć w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wygaśnięcie uprawnień.

Zapisz się na kurs

Aby ukończyć kurs należy spełnić następujące warunki:

– Mieć skończone 21 lat, mieć ukończony kurs podstawowy ADR, posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z zachowaniem się pojazdu na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku, szczególne wymagania dotyczące pojazdów, ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern, dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, a zwłaszcza świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych a także aktualne regulacje prawne i nowe rozwiązania merytoryczne dotyczące przewozu w cysternach. Kurs uzupełniający jako szkolenie okresowe ma na celu powiększenie i uaktualnienie wiedzy z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.

Czas trwania szkolenia wynosi:
– kurs początkowy – 13 godzin dydaktycznych

(materiały dydaktyczne i egzamin w cenie kursu)

Kurs kończy się egzaminem składającym się z 18 pytań testowych, czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 30 minut. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba która udzieliła minimum 12 poprawnych odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternie. Zaświadczenie ADR wydawane jest w języku polskim i angielskim na okres 5 lat (uwaga: kierowca musi odbyć kurs doskonalący w roku poprzedzającym rok w którym upływa termin ważności zaświadczenia ADR). Zaświadczenie obowiązuje we wszystkich krajach objętych Umową ADR tj. w większości państw europejskich.