Aktualności

Zatrudnimy instruktorów kategorii C, CE oraz BE, T.

Doradztwo i usługi dla firm ADR, BHP, PPOŻ, sczytywanie kart i tachografów-analiza

ADR

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych m.in. firmy transportowe mają obowiązek wyznaczenia doradcy ADR. ( Ust o Przewozie Towarów Niebezpiecznych art. 15)

Kontrole w firmie oraz drogowe, które mogą wykazać niewłaściwe postępowanie z towarami niebezpiecznymi wiążą się najczęściej z poważnymi sankcjami finansowymi.

Usługi doradcze w tym zakresie pozwolą właścicielom firm na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co wiąże się bezpośrednio z uzyskaniem lepszych wyników finansowych.

Oferta:

 1. Doradztwo i nadzór nad przewożonymi towarami niebezpiecznymi
 2. Prawidłowe oznakowanie sztuk przesyłki i pojazdów
 3. Wyposażenie pojazdów zgodne z ADR
 4. Szkolenie osób wykonujących czynności związane z przemieszczaniem towarów niebezpiecznych
 5. Plan ochrony towarów niebezpiecznych
 6. Raporty powypadkowe
 7. Roczne sprawozdanie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
 8. Przygotowanie dokumentu przewozowego zgodnie z ADR
 9. Czasy pracy kierowców – szkolenia

Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego
w ilościach przekraczających ilości dozwolone odpowiednio
w ADR, RID lub ADN – wysokość kary 2000 zł.

Załadunek, napełnianie lub przewóz towaru niebezpiecznego nieodpowiednim do takiego przewozu środkiem transportu lub w nieodpowiednim urządzeniu transportowym – wysokość kary 3000 zł

Zapakowanie, załadunek lub nadanie towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących pakowania razem do sztuki przesyłki – wysokość kary 3000 zł

Załadunek, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozu – wysokość kary 10 000 zł

Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – wysokość kary 5000 zł

Niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie z wymaganiami planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa – wysokość kary 5000 zł

Cennik ustalany indywidualnie.

Doradca ADR – Tomasz Ostrówka

Kontakt  – 502 171 648

 

 

Usługi dla firm – BHP, PPOŻ

Usługi BHP

Przedstawiamy kompleksową ofertę szkoleń BHP (zewnętrzna służba BHP) dla firm.

Wygodnym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej może okazać się najtańszą i najefektywniejszą formą strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Podejmując współpracę, zawsze poznajemy specyfikę działalności każdego przedsiębiorstwa. Indywidualne traktowanie firm daje możliwość efektywnego wprowadzenia bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy. Przekłada się to na jakość wykonywanej pracy, a tym samym na uzyskanie lepszych wyników finansowych firmy.

Oferta szkoleń:

 1. Szkolenia bhp – wstępne
 2. Szkolenia bhp – okresowe
 3. Szkolenia bhp – pracodawców
 4. Szkolenia bhp – kadra kierownicza
 5. Kompleksowy nadzór bhp w firmie

Kodeks Pracy: Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł

Cennik szkoleń uzależniony jest od ilości osób szkolonych, zakresu szkolenia, oraz miejsca szkolenia.

PPOŻ

 1. Określanie warunków technicznych budynków i ich usytuowanie (sprawdzenie zgodności z projektem),
 2. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa ppoż z planami ewakuacji,
 3. Wyposażenie obiektu w odpowiednie środki gaśnicze i ich oznakowanie,
 4. Wymogi techniczne drogi pożarowej przy obiekcie,
 5. Szkolenia w zakresie ppoż

Starszy specjalista d/s BHP , inspektor d/s PPOŻ – Tomasz Ostrówka 502-171-648

 

Badania lekarskie

Badania lekarskie wymagane do Profilu Kandydata na Kierowcę wykonujemy na miejsu – we wtorki i czwartki, godz. 16.00 oraz w soboty o godz.10.00, Koszt badań lekarskich wynosi 200 zł,

Oddział w Nakle nad Notecią (Prawo jazdy Nakło)

Szanowni Państwo!

Niniejszym pragniemy z radością poinformować, że w maju 2015 roku rozpoczął działalność oddział firmy zlokalizowany w Nakle nad Notecią, przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 62. Konieczność stworzenia dodatkowej lokalizacji była podyktowana ułatwieniem korzystania z naszych usług i znacznej grupie naszych klientów z rejonu Powiatu Nakielskiego, którzy dotychczas zmuszeni byli dojeżdżać do siedziby w Bydgoszczy. Oferta oddziału w Nakle obejmuje te same rodzaje kursów i szkoleń, które oferujemy w siedzibie firmy w Bydgoszczy. Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod nr tel. 570 135 444.Zapraszamy serdecznie.

BIURO NAKŁO CZYNNE:

pon – pt:  8.00 – 19.00

sob: 9.00 – 13.00

Pozwolenie – Motorniczy Tramwaju

Cena 6000 zł, ( kursy dla osób prywatnych – zawieszone do odwolania)

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

1. Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy – 1500,00 PLN

2. Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego osób – 1500,00PLN

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – spotkanie organizacyjne.

Pakiety kierowcy zawodowego W SUPER CENIE!

1. Kurs kat. C + kurs kat. CE + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej + komplet badań = 5900 zł! (6300 zł od 01.04.2017)
2. Kurs kat. D (dla osób posiadających kat. C) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej + komplet badań = 5500 zł!
3. Kurs kat. D (dla osób posiadających kat. B) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej + komplet badań = 6500 zł!

Nagroda zdobyta w plebiscycie Gazety Pomorskej

dyplom